Sigholts Minde

(1886)

Om kunstverket

Arbeidere tar saken i egne hender

Arendal på 17- og 1800-tallet forbindes gjerne med blomstrende sjøfart og handel, utstrakt selskapelighet og velstående borgere. Men de var tross alt i mindretall. Svært mange arbeidere bodde utenfor byens grenser, i Barbu, Øyestad og Hisøy. Skipsverftene langs kysten og sagbrukene og hoggeplassene rundt Nidelvas utløp skapte mange arbeidsplasser. Som regel var det arendalsborgerne som eide og ledet virksomhetene, mens arbeidsplassene og arbeidernes boliger lå utenfor bygrensene.

Arendalskrakket i 1886 slo føttene vekk under mange bedrifter og førte til stor arbeidsledighet og nød. Arbeiderne marsjerte gjennom byen og «Arendal var på revolusjonens rand», fortalte noen av demonstrantene 40 år etter. Parlamentarismen ble innført i Norge i 1884, og alt samme år ble partiene Venstre og Høyre stiftet. Var tiden moden for et eget arbeiderparti?

Dette var tema i en «diskusjonsforening», og snart ble Arbeiderforeningene Samhold 1, 2 og 3 stiftet. De diskutere hvordan man kunne hjelpe de arbeidsløse, men deres største kampsak var stemmerett for alle, både kvinner og menn. Fra starten deltok medlemmer av partiet Venstre, arbeidere fra området og kvinner som var gift med sjøfolk. Mange arbeidere var medlemmer i avholdsforeninger og sentrum for disse begivenhetene ble nettopp avholdslokalet Sigholts Minde. Huset ble bygd sommeren 1886 og innviet noen uker før Arendalskrakket.

I 1887 tok Samhold-foreningene initiativ til et møte for å stifte et nytt nasjonalt politisk parti. Den 21. august 1887 ble Det norske Arbeiderparti stiftet. Da møttes representanter for arbeiderforeninger fra hele Sør-Norge, og flere hundre mennesker var samlet i og omkring Sigholts Minde ved Ormetjenn. Samholdbevegelsen i Arendal ble oppløst i 1888, men partiet har, som vi vet, levd videre.

Fra utsiden ser Sigholts Minde i all hovedsak ut som da det ble bygd. Bygningen hører til Norges demokratiske kulturarv, sammen med Frostatinget, Eidsvoll 1814 og Stortingsbygningen.

Kilde:

Fortidsminneforeningen

wikipedia

  • Tittel: Sigholts Minde
  • Kategori: Annet
  • År 1886
  • Sted Skauveien
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Se mer

Relaterte artikler