Arendal sjømannskole

Av Arkitektkontoret Ugland & Thorne (1957)

Om kunstverket

Sjøfart i ordnede former

Skipsfarten langs Agderkysten var lenge dominert av hollendere og engelskmenn. Den store nordiske krig i årene 1700-21 etterlot seg flere av Arendals handelshus i ruiner, men det tok ikke mange år før Arendal opplevde en ny oppgangstid. Det ble bygget skuter i annenhver vik, og lasten besto i hovedsak av lokale råvarer med tømmer som den viktigste handelsvaren. Skipsfrakten til og fra Nordsjølandene var viktigst, men utover på 1800-tallet ble rutene lenger og inkluderte Østersjøen, Middelhavet og etter hvert også oversjøiske seilaser til andre verdensdeler.

Til alt dette trengtes sjøfolk - mange sjøfolk. For mange unge gutter var det aldri snakk om annet enn å gå til sjøs, men det var likevel tøffe tak for en 14-15 åring å mønstre på en skute med erfarent mannskap. Det var lite opplæring i forkant og lange vakter og fysisk tungt arbeid kunne gjøre livet om bord til en prøvelse. Mange ble også skadet eller omkom i sykdom og ulykker.

På initiativ fra Arendal sjømannsforening startet en privat sjømannsskole i Arendal i 1849. Den skulle gjøre kommende sjøfolk bedre rustet for det som ventet. Det var imidlertid så få elever at skolen måtte stenge i 1880, og ungguttene måtte fortsatt klare seg som best de kunne om bord.

Arendalskrakket i 1886 slo de fleste redere konkurs, og Arendal ble aldri mer den sjøfartsbyen den hadde vært. Likevel var sjømannsyrket fortsatt et naturlig valg for mange. Man så enden på seilskutetiden, og de nye dampskipene trengte mannskap med en annen type fagkunnskap enn den som i hovedsak baserte seg på erfaring. I 1908 ble Arendals offentlige sjømannsskole opprettet med kommunale og statlige midler. Skolen lå i Barbu frem til den nye sjømannsskolen sto ferdig på Fløyheia.

Sjømannskolen på Fløyheia ble tatt i bruk i tre etapper. Arendal kokk- og stuertskole ble innviet i 1954, og i 1956 var lokalene for skippere, styrmenn og radioskolens elever ferdig. Radioskolen ble innviet i mars 1957, og det regnes som skolens offisielle åpningsår. Siste byggetrinn var Arendal maskinistskole som sto klar i mars 1960.

Sjømannskolens plassering på toppen av Fløyheia gjorde at den kunne sees på lang avstand, og den ble et kjent landemerke for Arendal by. Skolen kan kalles et signalbygg i den forstand at eksteriøret signaliserer virksomheten i bygget. På taket finner man utstyr som på en kommandobro, og deler av bygningen gir assosiasjoner til et skip. Bygget er plassert slik at man kan se rett ut Galtesund.

Fra 1994 het skolen Arendal maritime videregående skole (AMVS). I 2004 ble den slått sammen med Strømsbu videregående skole. Strømsbu er senere erstattet med Sam Eyde videregående skole.

Kilder:

Arendal byleksikon 2017

wikipedia

Arkitektkontoret Ugland & Thorne

Les mer...

Relaterte artikler