Jubileumsfrimerker

Om kunstverket

Trehundreåringer feires

7. mai 1723 daterte kong Frederik IV et brev til Ditlev Vibe som var stattholder i Norge. I brevet sto det at Arendal og Risør skulle gis kjøpstadsprivilegier. Det betød utvidede rettigheter for borgerne til å drive handel og andre næringsveier. I kongeriket Danmark-Norge var det den eneveldige kongemakten som tildelte slike privilegier.

I 2023 markerer både Arendal og Risør 300 års-jubiléet. Posten Norge gav i den anledning ut to nye frimerker, ett med motiv fra Arendal og ett fra Risør. Begge frimerkene er av typen Innland 50 g og koster kr. 26,-. De kom i salg den 21. februar 2023. Det er laget i alt 277 500 stk. av hvert av frimerkene som er designet av Kristin Slotterøy. Bildene er tatt av Petter Ulleland via Shuttertstock. Frimerket fra Arendal viser deler av Tyholmen, mens frimerket fra Risør har deler av havna, sentrum og skjærgården som motiv.

Kilde: Posten Norge

Relaterte artikler