Grensesteiner

Om kunstverket

Kommuner som kommer og går

Gode byggetomter ble raskt en mangelvare i Arendal som er omkranset av vann og bratte fjellknauser. Mange bosatte seg utenfor sentrum, og langs sjøen var det en nesten sammenhengende bebyggelse fra Krøgenes i øst til Vrengen i vest. Fra deler av Hisøya og Tromøya er det en kort rotur til sentrum.

Formannskapslovene fra 1837 innførte lokalt selvstyre i Norge. De nye kommunegrensene fulgte ofte grensene for de gamle prestegjeldene. I 1837 - 1878 var Østre Moland en stor kommune og omfattet viktige, urbaniserte områder rundt Arendal som Strømsbu, Torbjørnsbu, Barbu, Skilsø, Bratteklev, Revesand og Merdø. Tendensen ble etter hvert å splitte opp store kommuner, og i 1878 ble de mer urbaniserte og industrialiserte delene av Østre Moland kommune skilt ut som Barbu og Tromøy kommuner.

Barbu kommune omringet Arendal by og utgjorde i 1890-åra en stor del av bysamfunnet, men uten å være en del av den rikere kommunen Arendal. I 1894 foreslo Barbu herredsstyre for statlige myndigheter at Barbu kommune burde innlemmes i Arendal. Arendal motsatte seg dette, men i 1902 ble de to kommunene slått sammen til Arendal kommune etter et vedtak i Stortinget.

Den nye bygrensen for Arendal gikk langs den tidligere grensen mellom Barbu og Østre Moland kommuner. I 1902 ble grensen merket med rundt 170 grensesteiner. Hver av disse steinene har et nummer, og i dag finnes de på private eiendommer, langs skogsveier og stier eller ute i terrenget. En del er også flyttet eller gått tapt.

Ved hovedveiene ut av byen ble grensene markert med "kløversteiner" av rød granitt. På disse er det hugget Arendal og årstallet 1901 på den ene siden og navnet på den tilstøtende kommune på den andre. Grunnen til at det står 1901 og ikke 1902, er at steinene ble hugget før Stortinget vedtok å utsette sammenslåingen med ett år i forhold til Regjeringens forslag. Der kommunene Øyestad, Østre Moland og Arendal møttes står et trekantformet grensemerke.

I 1962 ble Austre Moland (navneendring i 1948), Flosta, Stokken og Strengereid slått sammen til Moland kommune. I 1992 ble så de fem kommunene Moland, Tromøy, Hisøy, Øyestad og Arendal slått sammen til Arendal kommune.

På kulturminnesok.no finnes det en oversikt over hvor grense- og kløversteinene befinner seg.

Kilde:

lokalwiki

Wikipedia

  • Tittel: Grensesteiner
  • Kategori: Gjenstand
  • Sted Frolandsveien
  • Plassering Kløver- og grensesteiner finnes en rekke steder i Arendal kommune

Se mer

Relaterte artikler