Sørlandet sykehus Arendal

Av Arkitektfirma Eliassen og Lambertz-Nilssen

Om kunstverket

Sykehuset er forskriftsfredet og Riksantikvaren skriver:

"Arendal sykehus er et svært viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel på sykehuskompleks fra perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innenfor helsebyggeriet etter krigen. Sykehuset er helhetlig planlagt og bygget ut etappevis gjennom 50 år og representerer slik en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig legge til rette for endringer og utvidelser. De ulike byggetrinn representerer utviklingen av sykehusbyggeriet i de respektive perioder. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde."

Det lå allerede et sykehus fra 1920 på sykehustomta. Dette ble brukt som kontorer og lager for det nye sykehuset fram til 1977 og revet i 1999 for å gi plass til E-fløyen av dagens sykehus.

Kilde: kulturminnesok.no

Arkitektfirma Eliassen og Lambertz-Nilssen

Les mer...

Relaterte artikler