Arendal lokomotivstall

Av Paul Due (1910)

Om kunstverket

I 1910 åpnet togstrekningen Arendal - Åmli. I 1913 ble den forlenget til Treungen i Telemark og byttet navn til Treungenbanen. Banen hadde ikke forbindelse med NSB's øvrige linjenett. Derfor måtte alt av vedlikehold og reparasjoner skje et sted langs togtraséen, og det naturlige stedet var Arendal.

Paul Due var arkitekten bak lokomotivstallen og jernbaneverkstedet som ble bygget rundt 1910. Fra de høye portene gikk det skinner mot en svingskive. Ved å kjøre et lokomotiv eller enkeltvogner inn på svingskiven og senere dreie denne, kunne man endre kjøreretningen på et lokomotiv eller styre vogner inn på et nytt spor. En svingskive var dessuten plasseffektiv fordi det ikke var nødvendig med de store arealene som en egen vendebane krevde.

I 1935 ble Arendal foreløpig siste stopp på Sørlandsbanen og koblet til det øvrige linjenettet. Dermed kunne også materiell fra bl.a. Kragerøbanen og Setesdalsbanen vedlikeholdes i Arendal.

Verkstedet ble nedlagt i 1985, og i dag er det forretningsvirksomhet i lokalene. Enkelte elementer fra det opprinnelige verkstedet er bevart i interiøret.

Kilder:

kulturminnesok.no

wikipedia

Paul Due

Les mer...

Relaterte artikler