Bomuldsfabriken kunsthall

(1897)

Om kunstverket

I 1890-årene tok Julius Mortensen og A. T. Raanum initiativ til å bygge en tekstilfabrikk i Arendal. Mortensen eide en manufaktur og kåpeforretning, og også Raaum hadde manufakturforretning i Arendal sentrum. I selve bykjernen var det ikke ledige arealer for en fabrikk. I stedet ble det kjøpt en tomt ved Langsævannet av godseier Treschow fra Larvik.

Den to-etasjes fabrikkbygningen i mur sto klar i 1897 og fikk navnet Arendal Bomuldsvarefabrik. De 64 vevstolene ble drevet av roterende remmer som lagde mye støy og støv. Byggets langsider hadde mange, høye vinduer slik at lokalene var godt opplyste så lenge det var dagslys ute. Arkitekturen er et typisk eksempel på fabrikkbygg fra slutten av 1800-tallet. Ytterveggene er av to steins tegl, mens de innvendige søyle- og dragerkonstruksjon er av tre. En solid konstruksjon var helt nødvendig for at bygget skulle tåle vekten og vibrasjonene fra dampdrevne maskiner, remmer og hjul.

Fabrikken produserte stoffer og hadde i tillegg eget fargeri og dampvaskeri. I sine annonser anbefalte de eget fabrikat av «dongerier, buserultøier, skjortetøier, kassenest, bomuldsflanell og cheviotflanel.» I 1919 dannet Victor Herlofson et nytt selskap som satset på produksjon av skjorter. I 1928 innstilte Bomuldsfabriken driften, men tre år senere ble fabrikken overtatt av Arendal Textilfabrikk A/S som utvidet virksomheten slik at fabrikken hadde 100 vevstoler i 1949. Bygget fikk også en ekstra etasje og utvendig heis på baksiden. Da tekstilproduksjonen opphørte i 1955, ble bygget brukt til bl.a. båtproduksjon, møbel og teppeforretning.

Siste eier gikk konkurs i 1991 og Arendal kommune kjøpte bygningen og Torbjørnsbu gruver i 1992. Det ble bestemt at bygningen skulle brukes til kunstutstillinger, og billedkunstneren Leonard Rickhard var konsulent for utformingen av utstillingslokalene.

Galleriet i første etasje åpnet i 1994, og kunstsamlingen i andre etasje i november 1996. Resten av lokalene var en tid øvingslokaler for Arendal Dramatiske Selskap, korps og musikere. Etter flere ombygninger ble hele bygget tatt i bruk til kunstrelatert virksomhet og fikk navnet Bomuldsfabriken Kunsthall. I dag er det skiftende utstillinger av samtidskunst her i tillegg til Bomuldsfabrikens faste samlinger.

I 2018 åpnet Kunstarena Torbjørnsbu gruver i de gamle gruvene i umiddelbar nærhet til fabrikken. Sammen med Bomuldsfabriken representerer de både en viktig del av regionens industrihistorie og moderne bruk av eldre anlegg.

Kilder:

wikipedia

bomuldsfabriken.no

  • Tittel: Bomuldsfabriken kunsthall
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1897
  • Beskrivelse teknikk/medie Teglstein og tre
  • Beskrivelse størrelse Fabrikken ble bygget 50 meter lang og 12 meter bred. Opprinnelig to etasjer, senere påbygd en etasje.
  • Sted Oddenveien

Se mer

Relaterte artikler