Høgedal gård

Om kunstverket

Det eksisterende hovedhuset på Høgedal ble trolig bygget i 1768 som landsted for tobakkspinner og kjøpmann Niels Willumsen (1726-1792). Stilmessig hører det hjemme i overgangen mellom rokokko og klassisisme. Det skal ha vært en vakker beplante hage med et lindelysthus på eiendommen, og i Høgedalstjernet holdt man sjeldne fiskearter. Tjernet er i dag fylt igjen.

Eiendommen ble overtatt av Willumsens datter Marthe og hennes mann Isaac Leth (1757-1831). I 1826 ble gården solgt til Jan Erlandsen Brun som var overstiger (sjefingeniør) ved Fritzøe jernverk og bestyrer for Solborg, Væding og Lerestveit gruver.

Høgedal var i privat eie til 1880 da Arendal kommune overtok gården. Deler av eiendommen, de såkalte «Høgedalsterrassene», ble innlemmet i Arendal kirkegård. Samtidig ble hovedhuset tatt i bruk som epidemilasarett hvor pasienter med smittsomme sykdommer som blant annet tyfus, kolera, difteri ble pleiet og holdt isolert fra andre. Høgedal var lasarett helt til 1945. Etter den tid ble det brukt som rekonvalesenthjem for pasienter fra sykehuset i Arendal. Rundt 1970 ble gården tatt i bruk av kirkevergen og bygartneren i Arendal kommune, men de er senere flyttet ut.

Våningshuset på Høgedal ble fredet allerede i 1924.

Kilder:

Arendal byleksikon 2017

kulturpunkt.no

Relaterte artikler