Arendal distriktsfengsel

Av Heinrich Ernst Schirmer og Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno (1862)

Om kunstverket

Arendals distriktsfengsel ble åpnet i 1862 og skulle ta imot straffedømte fra «Nedenæs Amts Landdistrikt, byene Østerrisør, Arendal og Grimstad, samt Ladestederne Lillesand og Tvedestrand». Det var lenge vanlig at fengselsbestyrer og byens politimester var én og samme person.

Arendal distriktsfengsel var ett av flere moderne fengselsanlegg som ble reist som resultat av en nye fengselslov fra 1857. Fra 1862 til 1868 ble det opprettet 56 mindre distriktsfengsler i Norge som ble basert på «Philadelphia-systemet». Det betød at fangene ble holdt isolert fra hverandre hele døgnet. Tanken var at de skulle angre og gjøre opp for sine forbrytelser i ensomhet, og ikke bli utsatt for negativ påvirkning fra andre og mer forherdede fanger. Noe av bakgrunnen for den nye loven var at de eksisterende straffeanstaltene ikke var avskrekkende nok ettersom fangene fikk mer mat enn en vanlig arbeider og fritt kunne omgås de andre fangene.

I Norge fikk arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno oppdraget med å tegne de nye fengslene. Anleggene ble bygget av teglstein og i stor grad innredet med enmannsceller og små luftegårder. Hver celle skulle ha et bord, en stol, en trehylle, et vaskefat og en vannkrukke, en spyttebakke, en kam og et håndkle. Cellene skulle også være utstyrt med en bibel, en salmebok og en bønnebok.

I nyere tid holdt fengselet høyt sikkerhetsnivå og var underlagt Kriminalomsorgens region sørvest. Fengselet hadde plass til 32 mannlige innsatte. Fengselsdriften ble nedlagt i 2020, og i 2022 åpnet et hotell i de gamle lokalene.

Kilder:

avtrykk.no

wikipedia

  • Arkitekt:
    Heinrich Ernst Schirmer og Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno
  • Tittel: Arendal distriktsfengsel
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1862
  • Sted Parkveien

Heinrich Ernst Schirmer og Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno

Heinrich Ernst Schirmer ble født i 1814 i Leipzig. Han studerte ved kunstakademiene i Dresden og München i årene 1831-1837. På oppfordring av professor I.C. Dahl, reiste han til Norge. I 1838 ble...

Les mer...

Relaterte artikler