Fylkeshuset

Av Harald Ramm Østgaard (1977)

Om kunstverket

På et representantskapsmøte i Aust-Agder Kraftverk i 1968 ble behovet for et administrasjonsbygg med kontorer for både fylke og kraftverket, diskutert. Fylkesadministrasjonen og de statlige institusjonene lå spredt i Arendal sentrum, noe som var tungvint for innbyggerne og kontakten mellom etatene. Samtidig vokste offentlig sektor som fikk stadig flere oppgaver å løse. En plankomité så dagens lys.

Av åtte alternative tomter falt valget på Fløyheia, også kjent som Vakttårnheia. Det skyldtes bl.a. at Arendal kommune tilbød gratis tomt med vei, vann og kloakk, samt et byggetilskudd. Det skulle installeres heis eller rulletrapp fra sentrum som skulle frakte publikum og ansatte gratis i kontortiden. Fylkestinget støttet plankomitéens innstilling, mens Kraftverket valgte å bli i sentrum.

Plasseringen på Fløyheia skapte bølger lokalt. Utgifter til vei, vann og kloakk ble mye høyere enn om bygget lå i sentrum, og for mange av kommunens innbyggere var det helt meningsløst. Plasseringen ville dessuten berøre Naturparken. 1970-tallet var et tiår der natur- og miljøvern skapte stort engasjement og protester mot utbyggingsplaner.

Også byggets utseende skapte debatt. Arkitektfirmaet Ugland & Thorne var hjemmehørende i Arendal og hadde allerede tegnet flere nyere bygg i byen. Nå ble de engasjert til å levere et forslag til det nye fylkeshuset. Den første skissen skapte voldsom debatt og ble omtalt som en "13 etasjers koloss på Arendals tak". Det gikk ikke stort bedre med utkast nummer to.

Aust-Agder fylkesutvalg utlyste derfor en arkitektkonkurranse i 1972. Blant de 27 bidragene, falt valget til slutt på «Oppe mellom tuene» av arkitekt Harald Ramm Østgård. Juryen omtalte vinnerutkastet som «en overbevisende situasjonsplan med bygningsmasser og ytre form som er søkt tilpasset terrengformasjonene og Sjømannsskolens romdannelser og dimensjoner».

Det gikk enda ett år før endelig plassering ble bestemt, og tre nye år før bygget var ferdig. Huset ble innviet i 1977.

Aust-Agder fylkesadministrasjon holdt til i bygget fram til sammenslåingen med Vest-Agder i 2020. I dag er det ett av to fylkeshus i Agder fylke.

Kilde: kubenarendal.no

Harald Ramm Østgaard

Les mer...

Relaterte artikler