Uten tittel

Av Arne Durban

Om kunstverket

Skulpturen av Arne Durban står på graven til Tore Bjørn Ottersland på familien Otterslands gravsted i området som kalles Eikelia. Han var hjemmefrontledelsens kontaktmann i Aust-Agder. Han ble tatt til fange i november 1943 og omkom i april 944 da fangseskipet Westphalen forliste utenfor Gøteborg.

Det står også en skulptur av Gunnar Torvund på familien Otterslands gravsted.

Kilde: Christian Pedersen m.fl.: Arendal kirkegård - et levende kulturminne

Arne Durban

Les mer...

Relaterte artikler