Byste av Johannes Christiansen

Av Lars Utne (1904)

Om kunstverket

Johannes Christiansen ble født på Frolands Verk i 1847. Han ble gift i Arendal, og paret fikk tolv barn. I folketellingen fra 1900 omtales han som handelsborger og vedhandler. Han døde i 1904.

Lars Utne

Les mer...

Relaterte artikler