Utkast

Av Frans Widerberg

Om kunstverket

Da det nye gravkapellet i Arendal var under bygging, ønsket man å gi utsmykningsoppdraget til Frans Widerberg. Av ulike årsaker ble dette ikke noe av, og i dag er disse tre, små utkastene det som er igjen av planene. Kapellet ble innviet i 1975.

  • Kunstner:
  • Tittel: Utkast
  • Kategori: Billedkunst
  • Sted Arendal kapell
  • Plassering Bildene henger i en modell av kapellet
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Frans Widerberg

Les mer...

Relaterte artikler