Motiv fra Hiis hjørne

Av Fred. Terkelsen (1923)

Om kunstverket

Motivet viser Hiis hus / Hiis hjørne, dvs. hjørnet mellom Teaterplassen og Rådhusgaten. Maleriet ble i sin tid bestilt av gårdeier Bjarne Thorvald Nicolay Hiis d.e. som levde fra 1880 til 1948. Han var gift med Sophie Catharina f. Schlanbusch som var født i 1887 og døde i 1962, og sammen hadde de sønnene Peder Thorvald og Jarl Hiis. Bjarne T. N. Hiis var skipsekspeditør og hadde ansvar for logistikk og transport av varer via skip.

Bjarne Hiis d.e. levde hele sitt liv i huset, som ble kjøpt av hans bestefar losoldermann Ole Nicolai Hiis i 1865. Selve bygningen stammet fra 1660-årene. Den var grønnmalt helt fram til tidlig 1900-tall, da huset i likhet med mange andre hus på Sørlandet ble malt hvite. Eiendommen var kjent for flotte, terasserte hageanelegg med blant annet urtehage og vakre rosebusker. Rosebuskene er med på maleriet.

Fra Friergangen gikk det vei for hest og karjol langs bryggen foran huset og rundt Hiis hjørne. Selve hjørnet lå på en odde som stakk ut fra den bratte fjellsiden der kommunen hadde anlagt en solid steinbrygge.

Bildet er malt i 1923 da bukten foran huset var fylt igjen, men det antas at gårdeieren ønsket at huset skulle males med den gamle bukten i front som derfor ble malt inn etter et fotografi.

Hiis hjørne ble imidlertid revet i 1964 da Aust-Agder kraftverk bygde sin administrasjonsbygning der. Mange kaller fortsatt dagens bygning «Kraftverkgården». I dag huser den blant annet kontorer, vinbar og scene.

Kilder: Bjarne Hiis d.y.

Sivilarkitekt Hans Olaf Aanensen

Frithjof Foss: Arendals Byes Historie (Arendal: Arendals Bogtrykkeri 1893/Arendal 1998) s. 346 - 351

 • Kunstner:
 • Tittel: Motiv fra Hiis hjørne
 • Kategori: Billedkunst
 • År 1923
 • Teknikk: Oljemaleri
 • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
 • Sted Hiis hjørne
 • Plassering Motivet er fra Hiis hjørne, dvs. hjørnet mellom Teaterplassen og Rådhusgaten. Bildet er i privat eie.
 • Tilgjengelighet
  • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler