Motiv med kanal ved Pollen

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Vannveier

Arendal ble bygget på syv holmer, med Tyholmen som den største. De andre var Peder Werners holme, Teaterskjæret, Toldbodholmen, Jens Gundersens holme, Friholmen og Arendals 7. holme.

I takt med at holmene ble bebygd, ble vannveien rundt holmene gradvis fylt igjen. Ballastgrus fra seilskutene og overskuddsmasse fra bybrannene utgjorde fyllmassen. De tidligere sundene ble utbygd med brygger og omgjort til kanaler. I neste omgang ble kanalene fylt igjen, og området vokste sammen. Den siste av de syv holmene var Friholmen som lå mellom Kirkegaten og Strandgaten med kanaler rundt på alle kanter.

På Terkelsens bilde leder broen i bakgrunnen fra Friholmen (i dag Kanalplassen) over til Tyholmen. Til venstre sees en stor gul bygning som ble solgt til kommunen i 1877. Det ble byens politikammer fram til 1941. Midt i bildet ligger Frukthallen.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Kilde: Hans Olaf Aanensen: "Tyholmenkampen - folkeopprør, ungdomsopprør og Tyholmen i dag, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv med kanal ved Pollen
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Sted Kanalplassen
  • Plassering Motivet viser kanalen og til høyre broen fra Friholmen til Tyholmen. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler