Motiv med kanal ved Kanalplassen

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Nordens Venedig

Arendal by ble grunnlagt på syv holmer. Det ble bygget broer som bandt de ulike holmene sammen, og byen ble kalt Nordens Venedig. Det som i dag er gater i sentrum av Arendal, var tidligere kanaler, sund og bukter.

I 1920-årene malte Fred. Terkelsen flere bilder fra områdene rundt det som i dag er Pollen og Kanalplassen. Da var det ennå vannveier igjen i byen. Kittelsbukt gikk langt inn i sentrum, og fra Pollen gikk kanalen helt bort til Trefoldighetskirken for så å svinge til høyre under Kirkebakken før den nådde Kittelsbukt. Kanalen mellom Pollen og Kittelsbukt ble gjenfylt i 1933, etterfulgt av Sanden/Kittelsbukt i 1949.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv med kanal ved Kanalplassen
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Kanalplassen
  • Plassering Motivet viser kanalen der den begynner å bøye av under Kirkebakken til venstre. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler