Motiv med kanalen under Kirkebakken

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Her går en kanal fra Kittelsbuktsiden mot Trefoldighetskirken. Den forsetter under Kirkebakken før den svinger mot venstre og videre mot Pollen. Til høyre er det en passasje under Kirkebakken som ble brukt av gående og hestekjøretøy. Kanalen ble fylt igjen i 1933.

I dag vurderes det om kanalen bør graves opp igjen. I så fall vil vannveien bli tilnærmet det man ser på bildene til Fred. Terkelsen, skjønt i en mer tidstypiske utgave.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv med kanalen under Kirkebakken
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Kanalplassen
  • Plassering Motivet viser kanalen og gangpassasjen under Kirkebakken. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler