Motiv fra Kirkegaten

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Fiskerne og fiskebrygga

Forrest i bildet ser vi fiskebrygga som var et livlig sted på Fred. Terkelsens tid. For fiskerne gjaldt det å ro raskest inn til Havnen (Pollen) med dagens fangst for å få solgt fisken uten større konkurranse. I all slags vær stod lokale fiskehandlere der med sine halvtønner, sinkbaljer og kar fulle av fisk. De solgte rett fra båtene eller fra trappene innerst i Havnen.

I 1934 ble fiskehandlerne flyttet over til Tyholmensiden langs Det gamle politikammeret hvor de hadde hver sin åpne fiskedisk. Disse hadde provisoriske tak, og var åpne for vær og vind. Det ble for det meste solgt makrell på sommeren og sild på vinteren i påvente av «juletorsken» i desember. Julemiddagen var på den tiden torsk, noe den er for mange også i dag.

Trefoldighetskirken

Dagens Trefoldighetskirke er nummer tre i rekken. Den første kirken ble bygd i 1670 da Arendal fremdeles var et strandsted med ca. 200 innbyggere. Strandstedet vokste raskt, og den opprinnelige kirken måtte vike plassen da den andre Trefoldighetskirken stod ferdig i 1836. Snart ble også denne kirken for liten, og i 1883 vedtok bystyret å bygge en ny murkirke rett ved siden av den gamle.

Dette ble dagens Trefoldighetskirke som med sin røde murstein var et motiv som gikk igjen i Fred Terkelsens kunst. Antagelig var det et populært motiv som folk ønsket å kjøpe. Han malte alltid kirkespiret med en sort runding, og det kunne se ut som om spiret manglet et kirkeur. Uret var imidlertid montert på en svartmalt metallplate før det fikk glass og lys som i dag.

Da Terkelsen malte kirken lå vannspeilet i Kittelsbukt foran kirkens hovedfasade og spiret speilet seg i vannet. Langs kanalen som gikk fra Kirkebakken til Havnen (Pollen) kunne man også tydelig se kirkespiret. Disse motivene sees på de fleste av kirkebildene hans.

Trefoldighetskirken kalles også «Skagerak-katedralen», og den nygotiske bygningen er blitt en del av byens identitet. Med et tårn på 87 meter, peker den tilbake på en tid da Arendal blomstret både økonomisk og kulturelt. Bygget ble påbegynt i 1885, på slutten av det som kalles Arendals «gullalder». I 1886 opplevde Arendal et bankkrakk som skulle bli begynnelsen på en nedgangstid. Kirken skulle ha en rik utsmykning, noe det plutselig ikke var penger til. Noen av byens mer velhavende borgere trådde likevel til, og kirken fikk etter hvert både altertavle og orgel på plass. Den ble vigslet i 1888. Kirken var dimensjonert for å huse en stadig voksende menighet, noe som ikke skjedde. Krakket førte derimot til nedgangstider og en større utvandring til Amerika.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Kilde om kirkene: Harald Tallaksen

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv fra Kirkegaten
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Pollen
  • Plassering Motivet viser Pollen og Trefoldighetskirken. Bildet henger i Bomuldsfabriken kunsthall.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler