Motiv fra Friergangen

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Friergangen

Friergangen er ett av de områdene i byen som har gjennomgått størst forandringer. Gaten går fra fergekaia til Trefoldighetskirken på Nedre Tyholmen. Tidligere var Friergangen et trangt smug som på det smaleste bare var 2,5 meter bredt. På Terkelsens bilde ligger Friergangen mellom Westergaards hus til høyre og enkefru Uglands hus til venstre. Den gang ble kvinner titulert enten madame, frue, frøken eller enkefrue. Enker etter skipsredere og handelsmenn fortsatte ofte bedriftene og forvaltet store formuer. Enkefru Ugland var en av dem.

Selve navnet Friergangen har et morsomt opphav. Langs Rådhusgaten på Nedre Tyholmen lå de fornemme husene som tilhørte de velstående familiene i byen. Når guttene skulle på frierføtter til de gifteklare døtrene deres, måtte de forsere dette smale smuget. Det skjedde garantert ikke uten oppsyn fra strenge og nysgjerrige blikk!

Friergangen har endret uttrykk gjennom årene. Bygningene i det smale smuget er i dag revet. Enkefru Uglands hus ble revet rundt 1950 da man utvidet Friergangen til en bredere gate. I dag ligger Citygården der. Westergaards hus ligger fortsatt på samme sted.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv fra Friergangen
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Teaterplassen
  • Plassering Motivet viser Friergangen med Enkefru Uglands hus til venstre og Westergaards hus til høyre. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler