Uten tittel

Av Fred. Terkelsen (1924)

Om kunstverket

Westergaards hus

Dette er ett av byens eldste hus, oppført som et gavlhus mot sjøen i 1676. Det ble ombygd i 1860-årene og fikk da langfasaden mot sjøen. I 1843 kjøpte Johannes A. Westergaard eiendommen, og bodde der med kone og barn. Han var grosserer, skipsreder, trelasthandler og en kort periode ordfører i byen. Westergaard bodde i huset til sin død i 1900.

Det som i dag er Teaterplassen var rundt 1670-åra en bukt rundt skjæret der det ble anlagt et teater i 1811. Her ble det utfylt i små etapper helt til bryggene ble støpt på 1900-tallet. Ut fra Friergangen - den smale passasjen til venstre på bildet - gikk opprinnelig en kanal som ble fylt igjen allerede rundt 1680. Fra høyre kom det også en kanal, Smalsundet. Den ble fylt igjen tidlig på 1900-tallet, og heter i dag Nedre Tyholmsvei.

Så tidlig som på 1680-tallet hadde Lauritz Bjørnsen bygd brygger og bolverk i bukten som sees på Terkelsens maleri. Bildet er malt etter et fotografi ettersom bukten foran Westergaards hus var fylt igjen da Terkelsen malte bildet.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Uten tittel
  • Kategori: Billedkunst
  • År 1924
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Teaterplassen
  • Plassering Motivet viser Westergaards hus. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler