Motiv fra Rådhusgaten

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Kallevigs palé / Arendal gamle rådhus

Da Terkelsen malte dette bildet, var bygningen byens rådhus og hadde vært det siden 1844. Huset er imidlertid eldre enn det. Byggherre var Morten Michael Kallevig (1772 - 1827). Han og familien flyttet inn i 1815 - etter flere års planlegging og byggetid. Bygget ble kalt «Kallevigs palé» etter uttalen av det franske palais (palass). Paléet var det første huset i Arendal som ble tegnet av en arkitekt, nemlig Peder Krog Bonsach Jessen fra København. Bygningen i empirestil ble påbegynt i 1812. Arkitekten ønsket å bygge i mur, men Kallevig insisterte på å bruke tre, og slik ble det. Inntil 2009 var det Norges høyeste og nest største trehus.

Morten Kallevig var en driftig forretningsmann og skipsreder. Faren het Salve J. Kallevig og var skipsreder, trelasthandler og grunnlegger av handelshuset «Salve Kallevig og Søn». Da Morten Kallevig overtok farens virksomheter, besto rederiet av 15 seilskuter som drev innbringende lisensfart til England og Irland. Lisensfart var skuter med to sett tollpapirer og ble brukt under Napoleonskrigene. En norsk skute underveis til en fransk havn kunne bli kontrollert av engelske marineskip som blokkerte skipsfarten. Ved å ha et alternativt sett tolldokumenter som viste at lasten skulle til England, kunne man seile videre. Kallevigs rederi drev også utstrakt emigrantfart til USA, samt kaperfart som var offentlig godkjent sjørøveri av krigsmotstanderes handelsskip. I tillegg var Morten M. Kallevig havarikommisær og hanseatisk og fransk visekonsul. Han satt svært godt i det økonomisk.

Morten Kallevig var gift med den elleve år yngre Catharine Helmer Leth (1783 - 1869), til daglig kalt «Kitty». Hun var en fornem dame og meget delaktig i utformingen av boligen, ikke minst i anskaffelsene av den eksklusive innredningen i empirestil. Det sies at mye av interiøret stammet fra slott i Frankrike hvor møbler ble solgt på auksjoner etter Napoleons nederlag.

Ekteparet Kallevig hadde seks barn og eide flere eiendommer i tillegg til paléet på Tyholmen. Morten Michael Kallevig døde 55 år gammel, og Kitty Kallevig opplevde dessuten å miste to barn og ett barnebarn. Hun styrte forretningene med fast hånd etter at ektemannen var gått bort og bodde i paléet til 1844. Da solgte hun bygningen til kommunen som brukte det som rådhus fram til 2004. Kitty Kallevig flyttet til København der hun døde 86 år gammel.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv fra Rådhusgaten
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Rådhusgaten
  • Plassering Motivet er Kallevigs Palé i Rådhusgaten / Arendal gamle rådhus. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler