Motiv fra Kittelsbukt

Av Fred. Terkelsen (1923)

Om kunstverket

Sam Eydes plass

Få steder i Arendal har gjennomgått større endringer enn området som i dag er Sam Eydes plass. Det har gått fra båthavn til rutebilstasjon til i dag å huse Arendal kultur- og rådhus. Plassen gjør nytte både som konsertarena, sentral møteplass og skøytebane vinterstid.

Terkelsen malte bildet i 1923 da Kittelsbukt var mye større enn i dag og gikk helt inn i bykjernen. Området der dagens Alti-senter og Arendal kultur- og rådhus ligger, ble kalt «Den Ytre Pol» eller Kittelsbukt. «Den Indre Pol» var vannspeilet som lå der Torvet er i dag. Det ble fylt igjen i 1863. Nåværende Pollen ble omtalt som «Indre Havn» eller «Havnen». Arendal hadde eget meieri som sees på bildet som en rykende skorstein, Munkehaugen øverst i bildet het Byen skole. Brannvakttårnet på Fløyheia fra 1885 øverst til høyre var i bruk på Terkelsens tid.

Malmbryggen

Gaten bakerst i bildet ble kalt Nedre Stranden og lå i den delen av byen som ble omtalt som Stranden. I dag heter den Malmbryggen, et navn som stammer fra slutten av 1600-tallet da det ble fraktet jernmalm fra Torbjørnsbu gruver ved Langsævannet ned til denne bryggen. Herfra ble malmen skipet videre.

På Terkelsens tid var Malmbryggen og Nedre Stranden et populært sted å ankre opp småbåter eller tjore hester når man skulle på bytur. Det fantes få biler, og de fleste kom til byen i småbåt, til fots eller med hest og vogn. Fra Malmbryggen kunne man dessuten ta en av de dampdrevne rutebåtene som gikk langs Nidelven. De het «Rap», «Trip» og «Ferm». Ved Malmbryggen ligger det en lekter lastet med kull og koks som den gang ble brukt til oppvarming. Noen tiår senere skulle dampbåtene bli byttet ut med busser ved byens nye rutebilstasjon. I det gule huset helt til venstre i bildet vokste industrigründeren Sam Eyde opp. Han var bl.a. med på å stifte Norsk Hydro. Huset er nå revet, men plassen foran kulturhuset er oppkalt etter ham. I følge eieren av bildet, så sees ett av byens pissoarer helt nederst til høyre. Taket var av irret kobber, derav den turkise fargen.

Peder Thomassons gate

Gaten til høyre i bildet het det samme som i dag, nemlig «Peder Thomassons gate». Peder Thomasson var en av Arendals mest velstående forretningsmenn på slutten av 1700-tallet. Kjøpmannsgårdens hans på Tyholmen er i dag kjent som Fagforeningenes hus.

Sanden

I 1949 ble Kittelsbukt eller «Den Ytre Pol» fylt igjen med sand hentet fra Hovekilen da det var behov for større arealer for en ny hovedinnfartsåre fra vest. Det skjedde tre år etter Terkelsens død. Vesterveien kom i 1953, og enda mer av Kittelsbukt ble fylt igjen.

Stedet ble naturlig nok kalt Sanden, også etter at området ble asfaltert og brukt til parkering av rutebiler. Selve «Rutebilstasjonen» ble innviet i 1962. Den ble også et yndet treffsted for folk i alle aldre med ventehallen, frukthallen og kaféen. På 1990-tallet ble den kjent i hele landet gjennom TV-programmet «Lillelørdag». I 2002 ble rutebilstasjonen besluttet revet, og det nye Arendal kultur- og rådhus sto klart tre år senere. Også Gerda Øias kiosk var en institusjon i byen. Den vingebygde glasskiosken sto på Sanden, og i nesten tretti år solgte hun varme wienerpølser med «begge deler». Fram til 1973 lå også Arendal bryggeri på Sanden.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv fra Kittelsbukt
  • Kategori: Billedkunst
  • År 1923
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Sam Eydes plass
  • Plassering Motivet er fra dagens Sam Eydes plass. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler