Motiv fra slakterbodene

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Slakterbodene

Torvet var lenge Arendals viktigste handelsplass. Her kunne man kjøpe grønnsaker, blomster og andre varer, men det mest karakteristiske var nok likevel den lange raden med kjøttdisker på venstre side av Torvet. Med bølgeblikk til tak stod slakterne side om side med hver sin hoggestabbe og parterte kjøttet mens de overbød hverandre med gode priser. De stod rett på sand uten annet bunndekke, og det støvet veldig. Dessuten tiltrakk kjøttet seg svermer av fluer og sultne hunder. Ikke overraskende ble det forbudt med denne type kjøtthandel på 1930-tallet. Slakterne startet da egne forretninger i sentrum eller i utkanten av byen.

Tekst/kilde: "Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk" av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettighet til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv fra slakterbodene
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Torvet
  • Plassering Motivet er fra Torvet. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler