Møllers Asyl

Om kunstverket

I denne bygningen åpnet "Distriktslæge Møllers Børneasyl" sine dører for barn fra arbeiderklassen i 1884. Børneasylene var forløperen til vår tids barnehager, og navnet ble senere endret til «Møllers Asyls barnehage». Barnehagen var i drift helt til 2021. På bidet ser man en byste av A. C. Møller som nå er flyttet til "Sløyden" vis a vis Arendal videregående skole avd. Tyholmen.

Alexander Christian Møller ble født i Christiania i 1762. 31 år gammel etablerte han legepraksis i Arendal og virket som lege i hele 50 år. Møller var samfunnsengasjert. Han stilte i riksforsamlingen på Eidsvold og møtte på Stortinget samtidig som han ga gratis legehjelp til fattige og ivret for folkeopplysningstanken.

Møller var gift, men barnløs. Han døde i 1847, og testamentet inneholdt en gave til "Distriktslæge Møllers Børneasyl", men det skulle gå hele 37 år før det ble en realitet.

  • Tittel: Møllers Asyl
  • Kategori: Annet
  • Sted Iuellsklev
  • Kulturminne Skole og arbeidsliv

Se mer

Relaterte artikler