Overlegebolig

Av Arnstein Arneberg

Om kunstverket

Arnstein Arneberg var en av 1900-tallets mest framstående norske arkitekter. Blant hans mest kjente bygninger finner vi Vikingskiphuset på Bygdøy og sammen med Magnus Poulsson tegnet han Oslo rådhus. Han satte preg på interiørene på Skaugum, kongeskipet og sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen i New York. Arneberg tegnet dessuten flere villaer. De fleste finner vi i dag i Oslo-området, men denne villaen som ble brukt av sykehuset er fortsatt bevart i Arendal.

Denne toetasjes villaen i slemmet tegl er fra første del av 1900-tallet. Villaen tilhørte Thorvald Mortensen som solgte den til sykehuset i 1919 da overlege Peter Sars Nicolaysen trengte en bolig. Prisen var 40 000 kroner.

Også den gang var det viktig å ha papirene i orden, og i skjøtet står det: "Undertegnede grosserer Julius Mortensen af Arendal og assurancedirektør Thorvald Mortensen af Arendal erkjender herved til Aust Agder kommunes og Arendals kommunes sykehus at ha solgt nedenanförte eiendomme paa vilkaar som fölger: Jeg Julius Mortensen har solgt den parcel av min eiendom matr.no. 49 Langsæ kreds, som ved konduktörforretning af 3. mai sidst er givet et areal 1361.16 m2. og har faat matr.no. 127 Langsæ kreds, for en kjöpesum 4000 - fire tusen kroner, der betales kontant mot heftelsesfri tilskjödning. Jeg Thorvald Mortensen har for en kjöpesum 40000 - firtitusen - kroner solgt min eiendom matr.no. 123 Langsæ kreds: Retten til grund ifl. grundskjöde af 1/5, thinglæst 2/10-1918 samt de grunden paastaaende bygninger, tilligemed rettigheder og forpliktelser av enhver art som maatte tilligge eiendommen. Den aarlige grundleie er kr. 150, - samt indfæsting kr. 50,-. Kjöpesumen kr. 40 000,- betales kontant mod skjödning fri for panteheftelser".

I 1961-1962 ble boligen ominnredet i forbindelse med at overlege Jean Lange flyttet inn. De neste endringene kom i 1975 da huset ble barnehage for de sykehusansattes barn. Ti år senere ble huset tatt i bruk til kontorformål for psykiatrisk avdeling. I 2012 ble bygningen vernet.

Kilde: Riksantikvaren.no

Arnstein Arneberg

Les mer...

Relaterte artikler