Motiv fra Fred. Terkelsens barndomshjem

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Fred. Terkelsen vokste opp i det okergule huset med dagens adresse Øvre Tyholmsvei 11, som også huset farens snekkerverksted. Fred. var ett av elleve barn. Han vokste opp i et trygt nabolag der alle kjente alle, men også i en tid preget av store klasseforskjeller. Dengang var det stor avstand mellom Øvre og Nedre Tyholmen. Øverst i de enkle husene bodde håndverkere og sjøfolk med sine familier og virksomheter, gjerne flere familier i samme hus. Nederst langs bryggene lå de staselige rederhusene der de økonomisk velstående familene levde.

Kilde: Kristin Bae Mysen

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler