Motiv fra Kløckers hus og Fagforeningenes hus

Av Fred. Terkelsen

Om kunstverket

Fagforeningenes hus

Bygningen til venstre pluss et pakkhus ble oppført rundt 1712 av skipsreder Peder Thomasson d.e. Byggene hadde to gavler mot Smalsundet, datidens kanal, i dag Nedre Tyholmsvei. Peder Thomasson d.e. var en velstående mann. Ettersom dette huset er av tre, fikk han bygget et hus i stein ved siden av for å sikre sin formue og verdisaker mot brann.

Sønnen Peder Thomasson d.y. foretok en større ombygging i 1778. I tillegg til hovedhus, bryggerhus og tjenesteboliger ble det drevet gårdsbruk med fjøs og stall. Husets bakgård er byens eneste bevarte gårdsplass fra 1700-tallet. I dag arrangeres det bakgårdskonserter her. Peder Thomasson d.y. og ektefelle Louise Groos fikk ikke barn, og formuen deres ble testamentert til kommunen. Huset ble kjøpt av Samvirkende Fagforeninger i 1955. Deler av fagbevegelsen har kontorer i bygget i dag.

Dagens bygning representerer flere ulike stilarter. Veggen mot bakgården er barokk, veggen mot Kløckers hus er rokokko og fasadens empirestil har bevart sin opprinnelige farge fra 1860-årene.

Kløckers hus

Bygningen til høyre i bildet er Kløckers hus. Johannes Nicolai Kløcker, som var av tysk-dansk adelsslekt, ble utnevnt til «Kongelig Overtoldinspectør» i Arendal i 1824. Sammen med sin kone, Johanne Kløcker, kjøpte han en tomt med et gammelt hus som lå mot kanalen Smalsundet. I 1826 fikk de oppført et standsmessig hus i tre etasjer som siden den gang har gått under navnet Kløckers hus. Huset i bakgården fra 1680-tallet ble innlemmet i det nye, og huset ble bygget i empirestil.

Huset var hjem for mange mennesker. Ekteparet hadde syv barn, og det var ansatt tre tjenstepiker som i tillegg til mye annet skulle lage mat over åpen ild og i bakerovnene. I tredje etasje var det innredet en festsal som ble benyttet i høytidene. Man tror det også var en krambod knyttet til huset. Huset var romslig, og i 1835 flyttet også en overtollbetjent med sin familie inn. Kløckers hus er nå bymuseum og fredet. Første etasje er innredet som en krambod og i andre etasje vises både et byborgerhjem og et matroshjem. Tredje etasje rommer en festsal og deler av Kjell Birkelands store produksjon av flaskeskuter.

Tekst/kilde: «Arendalshistorie gjennom kunstnerens blikk» av Kristin Bae Mysen, 2023

Rettigheter til foto brukt i kunstdatabasen: Kristin Bae Mysen

  • Kunstner:
  • Tittel: Motiv fra Kløckers hus og Fagforeningenes hus
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Oljemaleri
  • Beskrivelse teknikk/medie Olje på lerret
  • Sted Nedre Tyholmsvei
  • Plassering Motivet viser Kløckers hus og Fagforeningens hus i Nedre Tyholmsvei. Bildet er i privat eie.

Fred. Terkelsen

Les mer...

Relaterte artikler