Om Samlingen

På disse sidene finner du kunst, arkitektur, og andre severdigheter i Arendal kommune.

I utgangspunktet vises bare kunst som er i kommunens eie, men det er gjort en del unntak. Det gjelder særlig arkitektur og skulpturer. Mange av bygningene som finnes i nettgalleriet er i dag privateid eller forretningslokaler og ikke eid av kommunen. Det samme gjelder flere av skulpturene som er plassert i det offentlige rom i kommunen. Vi har likevel tatt disse med ettersom det først og fremst er det arkitektoniske og kunstneriske som er av interesse og ikke primært hvem som er eier. Vi ber likevel om at publikum respekterer at en del av husene er private boliger i dag.

Vi håper du har glede av en tur i nettgalleriet og kanskje blir inspirert til å se kunsten også i virkeligheten.