Kanalplassen

Etter en navnestrid som pågikk i nesten ett år, besluttet bystyret i februar 1974 at denne plassens navn var Kanalplassen. Alternativet var å beholde navnet Posthusplassen, et navn plassen fikk da Statens hus med bl.a. byens posthus ble bygd her. I anledning 250-årsjubiléet til Arendal by i 1973 ble det anlagt et mindre parkanlegg på stedet.

Navnet Kanalplassen viser til den naturlige kanalen mellom Kittelsbukt og Pollen som tidligere gikk her. Kanalen skilte Tyholmen fra fastlandet, på samme måten som plassen gjør det nå. Kanalen ble fylt igjen i 1933, og det ble anlagt en rutebilstasjon på stedet. I 1962 flyttet den dit Sam Eydes plass nå er.

Her finner du