P-Hus Vest, Vestregate

Parkeringshuset ble tatt i bruk i 2012. Det har ca. 750 plasser og innkjøring skjer enten fra Vestre gate, Vesterveien eller Myrene ved Shell/Kiwi. Parkeringshuset har en skulptur som henger på venstre side når man kommer inn fra Vestre gate.

Her finner du