P-Hus Vest, Vestregate

Gå inn i parkeringshuset fra Vestregate. Skulpturen finnes på venstre side.

Her finner du