Langbryggen

Opprinnelig var Langbryggen en smal strandsti mellom Indre Havn (Pollen) og trehusbebyggelsen innenfor. Da hele bebyggelsen langs Pollen ble flammenes rov i 1868, ble den nye bebyggelsen reist i mur og gaten og kaianlegget utbedret. I 1996 ble det anlagt trapper ned mot Pollen fra Kirkegaten til Nesbakken.

Kilde: Arendal byleksikon 2017

Her finner du