Sørlandet sykehus Arendal

Det første sykehuset på Kloppene i Arendal ble tatt i bruk i 1920 og hadde opprinnelig plass til 100 pasienter. I 1955 begynte utvidelsen av sykehuset. Med utgangspunkt i bygningen fra 1920 ble det bygd ut fløyer i et slags stjernemønster. Det gamle sykehuset ble revet i 1999 og E-fløyen med Legevakt sto ferdig i 2004. I dag er sykehuset et fredet kulturminne. Fredningen skal sikre sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte deler av interiøret.

Her finner du