Bomuldsfabriken kunsthall

Arendal Bomuldsfabrik startet bomullsveveri i nye lokaler ved Langsæ i 1898. I 1990 sto lokalene tomme. Arendal kommune kjøpte stedet og Bomuldsfabriken kunsthall åpnet i 1994. Det er i dag en velrenommert nasjonal kunstarena.

Her finner du