Arendal vgs., avdeling Tyholmen

I 1805 åpnet «Arendals offentlige skole for høiere allmennutdannelse» sine dører. Den lå på Nedre Tyholmen. Forholdene var imidlertid kummerlige uten lærerværelse, spiserom og gymnastikksal, og man trengte en ny og mer moderne skole. Dagens bygning ble tegnet av Wilhelm von Hanno og sto ferdig i 1881. Den er en av de eldste skolebygningene på Agder.

I 2004 ble skolen, som da het Tyholmen videregående skole og Barbu videregående skole, slått sammen. Barbu ligger på den andre siden av byen. Elever har ofte fag begge steder i løpet av en skoledag, og pendler til og fra.

Her finner du