Færvik kirke

Tromøya har hatt kirke siden middelalderen. Utover på 1800-tallet opplevde Tromøya en befolkningsvekst, og det ble behov for en kirke også på vestsiden av øya. Det var ordfører og skipsreder O.B. Sørensen og hans kone Hanne som bekostet byggingen av Færvik kirke som er en nygotisk langkirke i bindingsverk. Man tror at det er J.C. Reuters tegninger for Stokken kirke som er brukt også til oppføringen av både Færvik og Bjorbekk kirker.

Byggingen av Færvik kirke begynte i 1879, og den ble innviet av biskopen den 28. mai 1884 (selv om det står 1883 på vindfløyen i spiret).

Kilde: norske-kirker.net

Her finner du