Tromøy kirke

Kirken ligger på Flademoen på utsiden av Tromøy. Den eldste delen er en romansk steinkirke som man antar er fra midt på 1100-tallet. Rundt 1750 ble kirken påbygd til korskirke.

På grunn av den værharde beliggenheten har ikke kirken tårn. Kirken ligger høyt og er synlig fra sjøen. Helt til 1936 var den et offisielt sjømerke og veggene som vendte mot sjøen fikk år om annet et ekstra strøk med hvit kalk. Etter 2. verdenskrig er ikke skogen holdt nede i like stor grad som tidligere, og gjengroing har gjort at kirken er mindre synlig fra sjøen.

Her finner du