Elim Bokollektiv

Elim er et bokollektiv for personer med demenssykdommer. Stedet eies og drives av Arendal kommune. Før Elim ble bygget lå gamle Hiis gård på samme sted.

Her finner du