Elim bokollektiv

Etter krigen vedtok kommunen å bygge et pleiehjem på His. Arkitektfirmaet Ugland & Thorne fikk oppdraget med å tegne pleiehjemmet, og i 1953 var det klart til å tas i bruk. Allerede før pleiehjemmet var ferdig, fikk kommunen en stor pengegave av skipsreder Jørgen P. Jensen og hustru til å bygge en ny aldersavdeling. Den sto klar i 1957. I dag er Elim et bokollektiv for personer med demenssykdommer. Stedet eies og drives av Arendal kommune.

Tidligere lå gamle Hiis gård på samme sted.

Her finner du