Torvet

Det som i dag er Torvet i Arendal var fram til 1863 "Den Indre Poll". Den ble fylt igjen med masse fra husene som ble ødelagt av bybrannen i 1863 og steinmasse fra anleggsvirksomheten på Hylleveien og Kastellveien. På Torvet var det handel, liv og røre. Handelen omfattet også kjøttboder og salg av levende dyr, noe som varte til langt inn på 1900-tallet.

Torvet er Arendal kommunes tusenårssted.

Her finner du