KUBEN Aust-Agder museum og arkiv

KUBEN er et kulturhistorisk museum med historie tilbake til 1832 da Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum ble stiftet. Arendal var den tredje norske byen som fikk et offentlig museum. Siden den gang har institusjonen endret organisasjonsform og navn flere ganger.

Den opprinnelige museumsbygningen står fortsatt på Øvre Tyholmen og er kjent som «Sløyden». I 1895 ble eierskapet overdratt til Arendal kommune, og i 1907 ble biblioteket skilt ut som egen institusjon.

I mellomkrigstiden fattet Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune et prinsippvedtak om å opprette et fylkesmuseum og fylkesarkiv. Arendal kommune stilte Langsæ gård til disposisjon for formålet. I 1951 ble Arendals Museum omdannet til Aust-Agder-Muséet mens Aust-Agder-Arkivet var en integrert del av fylkesmuseet. I 1957 var første byggetrinn ferdig på Langsæ, det som i dag kalles «arkivfløyen». I 1964 kom «museumsfløyen».

I 2003 så Aust-Agder kulturhistoriske senter dagens lys som et interkommunalt selskap som samlet Aust-Agder-Muséet, Aust-Agder-Arkivet og Aust-Agder museumstjeneste i en institusjon. Dermed var ringen sluttet. Museums-, bibliotek- og arkivinstitusjonen fra 1832 gjenoppsto i en lignende, moderne form.

I takt med at samlingene vokste, vokste behovet for mer plass. I november 2014 slapp de første besøkende inn i dagens museumsbygg, som fikk navnet KUBEN. Her finnes både faste og skiftende utstillinger.

Kilde: KUBEN museum og arkiv

Her finner du