Anton Chr. Houens plass

Plassen er en minnelund over falne fra Arendal i andre verdenskrig. Den ligger bak Trefoldighetskirken hvor byens kirkegård og de to første kirkene i Arendal sto fra 1670 til ca. 1890. Den andre kirken ble revet da dagens kirke sto ferdig i 1888, og kirkegården ble flyttet til Arendal kirkegård i 1814. Minnelunden er oppkalt etter arendalitten Anton Christian Houen (1823 - 1894), som skjenket penger til nytt orgel i dagens kirke ved innvielsen, samt maleriet «Kongenes tilbedelse» fra 1600-tallet, som henger i kirken.

Her finner du