Moltemyr skole

Moltemyr skole ble bygget i 1980 for elever fra Barbu skole ettersom Barbu skulle tas i bruk som videregående skole. Frem til 2003 var Moltemyr skole en barneskole. I 2005 var den utvidet med plass også til ungdomstrinnet. Skolen er nå en 1-10 skole.

Her finner du