Møllers Asyls barnehage

"Distriktslæge Møllers Børneasyl" åpnet sine dører for barn fra arbeiderklassen i 1884. Det har siden vært barnehage helt fram til 2021. Bysten av Møller som tidligere sto i hagen er nå flyttet til "Sløjden" via a vis Arendal videregående skole avd. Tyholmen.

Her finner du