Friergangen

Friergangen ligger på Nedre Tyholmen og går fra Trefoldighetskirken til fergekaia. I gamle dager bodde mange av byens mer velstående familier på Nedre Tyholmen. For å komme til de "rike partiene" dvs. borgerskapets gifteklare døtre, måtte eventuelle friere passere smale smug som tidligere fantes her. I dag er flere av husene som gjorde smuget smalt, revet.

Her finner du