Nedre Tyholmsvei

Nedre Tyholmsvei er en 200 meter lang gate på Tyholmen. Opprinnelig lå Smalsundet her, men det ble fylt igjen da veien skulle anlegges. Veien går fra Kirkegaten i nord ved Pollen til Teaterplassen i syd. Den slynger seg mellom bebyggelsen og var lenge en gangvei fra eiendom til eiendom den gang all viktig transport gikk sjøveien. Området besto tidligere av flere holmer og her ligger en rekke av Arendals verneverdige trebygninger som i sin tid ble reist av rike handels- og skipsrederfamilier.

Her finner du