Blødekjær

Blødekjær er en bydel som ligger mellom Stintetoppen og Fløyheia og har fra gammelt av vært byens innfartsvei fra nord og øst. Navnet kommer av at det tidligere fantes et fuktig og myrlendt kjerr rundt en større vanndam her. I 1880 brant bydelen og 15 hus og et verksted gikk tapt.

I sin tid gikk Vestlandske hovedvei (datidens E-18) fra Christiania til Stavanger gjennom Blødekjær. Den gang var det hest som gjaldt og det lå en skysstasjonen i Blødekjær.

Her finner du