Fløyheia

Fløyheia er en høyde nord for Arendal sentrum. I seilskutetida fantes det en vindfløy her som viste hvor vinden kom fra. Det var til god hjelp for skip som skulle ut og inn av havna. Arendal brannvesen hadde lenge et utsiktstårn over byen på nedre del av Fløyheia. Branntårnet står der fortsatt.

I 1957 flyttet Arendal sjømannsskole inn i et nybygg på Fløyheia og ble snart et landemerke for byen. Skolen er nå nedlagt, men bygningenes sentrale deler, tårnet og skolens aula står fortsatt. I 2020 flyttet Statsforvalteren i Agder inn i et nybygg ved siden av sjømannskolen og i 2021 åpnet "Glassheisen" mellom parkeringshuset ved Torvet og Fløyheia. På Fløyheias østre side ligger ett av to fylkeshus i Agder fylkeskommune.

Her finner du