Naudebroveien

Naudebroveien var en del av Vestlandske hovedvei mellom Oslo og Stavanger frem til 1860-tallet. I dag er den stengt for gjennomgangstrafikk og fungerer som gang og sykkelsti. Veien går over en steinhvelvbro som heter Naude bro. Den ble bygget rundt 1836, og går over Lillelv som markerer skillet mellom Asdal og Bjorbekk i Arendal kommune.

Navnet Naude kommer antageligvis dialektordet naud fra den gang det gikk kyr her.

Her finner du