Nesbakken

Nesbakken er en ca. 150 meter lang gate mellom Langbryggen og Skydebanen.

Her finner du