Vesterveien, sentrum

Vesterveien ble åpnet i 1953 som en ny hovedvei inn til sentrum vestfra. Tidligere måtte man rundt byen og ned Bendiksklev eller inn via Langbryggen. Fra sentrum går veien vestover via Strømsbroa og Hisøy til Engene kirke.

I Arendal sentrum hviler en del av veien på en steinsetning av rød Fjæregranitt som Hitler opprinnelig ville bruke til et seiersmonument i Tyskland etter krigen.

Her finner du